Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Публикувано на: 12.10.2017   Последна редакция: 12.10.2017Към началото на страницата