Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Суворово

Публикувано на: 10.07.2017   Последна редакция: 10.07.2017Към началото на страницата