Тарифа към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на община Суворово

Публикувано на: 16.06.2017   Последна редакция: 16.06.2017Към началото на страницата