Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г.

Публикувано на: 21.12.2016   Последна редакция: 26.01.2017

Мнения, становища и предложения могат да бъдат направени от всички заинтерисовани лица в срок от 14 дни, считано от 21.12.2016г.
Към началото на страницата