Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Суворово

Публикувано на: 06.10.2016   Последна редакция: 23.06.2017Към началото на страницата