Покана за публично обсъждане отчета на община Суворово за 2015г.

Публикувано на: 15.02.2016   Последна редакция: 15.02.2016
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, каня гражданите на общината за публично обсъждане отчета на община Суворово за 2015г. Обсъждането ще се проведе от 11,00 часа на 10.03.2016г. в зала №101 в сградата на Общинска администрация гр.Суворово. Председател ОбС: ………………………. / Д.Йорданов /


Към началото на страницата