ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 -2020 г.

Публикувано на: 13.08.2015   Последна редакция: 11.03.2021

 ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО

ЗА ПЕРИОДА 2015 -2020 г.

 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Общински програми за управление на отпадъците, община Суворово осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Суворово за периода 2015-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проектът на програмата за управление на отпадъците на Община Суворово публикуван на интернет-страницата http://suvorovo.bgна общината на 14.08.2015г.  

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 30 дни след датата на публикуване  на имейл -  suvorovo_kmet@abv.bg . или в деловодството на община Суворово.

 

Лице за контакти:  Теодор Апостолов, тел.05153 3333 вътр.402  Прикачени файловеКъм началото на страницата