Проект за решение на Общински съвет гр. Суворо за приемане на Наредва за принудително изпълнение на заповеди за .....

Публикувано на: 03.04.2015   Последна редакция: 03.04.2015

Към началото на страницата