Покана за публично обсъждане

Публикувано на: 21.11.2014   Последна редакция: 21.11.2014

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинска администрация гр.Суворово кани гражданите на общината за публично обсъждане на бюджета в частта му за местни дейности  за 2015г. Обсъждането ще се състои на 28.11.2014г. от 10:00ч.,  в зала №1  на общинската административна сграда.
Към началото на страницата