с. Калиманци

Публикувано на: 26.08.2014   Последна редакция: 26.08.2014

Предлага: екологично чиста природа с изглед към варненското и белославското езеро и град Варна.

През 2008 г. по инвестиционна програма се построи нова сграда, в която се помещават пенсионерски клуб и читалище. пенсионерският клуб е помещение от 20 м2, обзаведено с нови мебели, закупени със средства от Община Суворово. Новоизграденото читалище е на площ от 40 м2 и разполага с библиотека с хиляда тома. 

На територията на Калиманци се намират и работят няколко производствени предприятия:

1. Завод за микропродукти, построен през 1979 г., разположен на площ от 40 дка, приватизиран през 2001 г. продължава да преработва варовик за нуждите на стъкларската и химическа промишленост (около 80 хил тона варовик годишно). В завода работят 55 души от региона.
2. Кариера за инертни материали - добив на пясък, разкрита 1994 г.
3. Асфалтова база,  в която работят 14 души
4. Цех за преработка на риба, в който работят 7 души

Обекти за туризъм и забележителности:
1. Църква "Св. Св. Кирил и Методи", съградена през 1902 г.

2. Летище Калиманци

3. Екопътека

4. Етнографски комплекс "Калимански хан"
Към началото на страницата