Решение №2510/27.12.2018г. на Административен съд Варна по Адм.дело №1962/2017г. срещу решение №10-95/29.06.2017г. на Общински съвет Суворово.

Публикувано на: 14.02.2019   Последна редакция: 22.03.2019Към началото на страницата