Декларации на общинска администрация по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Публикувано на: 04.07.2018   Последна редакция: 11.10.2019Към началото на страницата